Google timeline

När jag undervisade en grupp elever i att söka information kring upptäckare ”upptäckte” (ursäkta den oavsiktliga ordvitsen!) jag Google Timeline. Timeline är ett mycket bra verktyg för den som snabbt vill få ett sökord uppdelat kronologiskt. Google spaltar alla sökträffars giltlighet på en klickbar kronologisk skala.

I mitt fall använde jag mig av sökordet ”explorers”, och fick då upp en tidskala som sträcker sig från 10.000 år f.Kr. till nutid. Mycket användbart, både för mig och mina elever!

PS. För att komma direkt till tidsskalan ska det räcka att du skriver sökord-et/en + ”view:timeline”. I de fall jag testat fungerar detta dock dåligt. Säkrare är att efter sökning, d.v.s. när du fått upp resultatlistan, klicka på ”options” strax under sökrutan. Då får du upp ett antal sökalternativ i din vänstermarginal. Välj där ”timeline”. OBS! Tyvärr fungerar ovanstående än så länge bara i den engelskspråkiga versionen av Google.