Jordens farliga platser av Jens hansegård

Intressant och nyfiket om farliga platser. Bör, i likhet med de andra böckerna i serien, locka de yngsta läsarna.