Vad innebär ”tillgång”…?

Som de flesta vet vid det här laget har förslaget till ny skollag inkluderat skolbiblioteken i sina skrivelser. I förslaget till ny lag (som förväntas bli bindande lag höstterminen 2011) står bla att skolan skall ha ”tillgång till ett skolbibliotek”.

Formuleringen är minst sagt luddig. I mina ögon inte bättre än Bibliotekslagens formulering om ”lämpligt fördelade skolbibliotek”.